O co chodzi?

Na następnej stronie pojawi się kolejno 15 wpisów z Twittera w języku polskim (pisownia oryginalna). Proszę, byś po przeczytaniu treści wpisu zaznaczył/zaznaczyła wydźwięk, jaki wydaje Ci się, że ta wiadomość posiada.

Jako że system, który w kolejnej części pracy będzię rozpoznawał wydźwięk, kieruje się tylko i wyłącznie tekstem i przedstawianą treścią,
PROSZĘ NIE sugerować się podczas oceny zawartością doklejanych do wiadomości linków.

Przejdź do ankiety


Analiza wydźwięku

ang. Sentiment Analysis, czasami: opinion mining, emotion AI. Metoda eksploracji danych tekstowych polegająca na wydobyciu z tekstu jego wydźwięku.


Wpisy z mediów społecznościowych są szczególnym rodzajem danych ze względu na swoją zawartość. Posiadając wiedzę na temat sposobu wydobycia wydźwięku tych wpisów zbadać można opinie społeczeństwa na temat różnych spraw: zdarzeń politycznych, opinii na temat produktu, filmu, serialu, wydarzenia, osoby... wszelkich tematów poruszanych w social media.

Celem pracy jest zaprezentowanie autorskiej metody automatycznej oceny wydźwięku wpisów z Twittera w języku polskim.


Słowa kluczowe: text-mining, opinion mining, sentiment analysis

Zakres pracy:

  • Analiza i wybór modelu sentymentów.
  • Analiza problemu określania sentymentów w wiadomościach z Twittera w języku angielskim.
  • Wybór algorytmu.
  • Zgromadzenie danych uczących. Nadanie etykiet.
  • Implementacja algorytmu.
  • Testowanie klasyfikatora i opracowanie wniosków.